BEHANDLINGSTYPER

Tandudtrækningsprotese (Immediat):
Tandudtrækningsprotese (Immediat) er den protese, man får indsat umiddelbart efter tandudtrækning. Tandudtrækningen foregår hos en af vore samarbejdende tandlæger, efter vi har lagt en individuel behandlingsplan for dig.

Inden du begynder på at få trukket tænder ud, vil vi meget gerne starte med at se dig på klinikken, samt tage aftryk for at sikre dig den bedste behandling.

En immediat protese fremstilles efter afstøbning af de naturlige tænder og laves som en nøjagtig kopi af dine tænder, eller efter dine ønsker.

Ved denne form for tandprotese, opnår du følgende fordele:

  1. Du skal ikke gå tandløs i en længere periode.
  2. Du bevarer Deres naturlige udseende.
  3. Protesen fungerer som en optimal ”sårheler”.
  4. Stabilisering af kæbeleddet.
  5. Du beholder tyggeevnen samt støtte af kindtænder og læber.

Som følge af tandudtrækningen vil gummen begynde at ændre facon på grund af  ændringer af knoglen, (knoglesvind), samtidig med at der sker en sårheling. Protesen skal sidde i ca. 24 timer, hvorefter den skal efterses og aflastes for eventuelle tryksår.

Efter ca. 1-3 måneder, er kæbeknoglen svundet så meget, at protesen skal fyldes med en midlertidig  underforing. Der skal påregnes tilretninger af protesen i denne periode. Det er MEGET vigtigt, at du henvender dig, ved de mindste problemer i denne periode.

Efter ca. 6  måneder, når gummen har fået sin endelige form, skal protesen duplikeres. Det vil sige protesematerialet skal udskiftes til nyt, således at bid, tyggefunktion og pasform bliver endeligt justeret.

Helproteser:
En helprotese er en tandprotese der erstatter alle tænder i enten over- eller underkæben. Tandprotesen laves individuelt til den enkelte patient. Vi kan her på klinikken tilbyde at lave flerfarvede fronttandsopstillinger, samt lave gingiva imitation, sådan protesematerialet ligner dine naturlige gummer, således vi herved kan opnå den individuelle tandopstilling, som passer lige netop til dig og dine behov.

Implantat – og tryklåsproteser:
En implantatprotese er en protese, der sidder fast på én eller flere kunstige tandrødder, hvorimod en tryklåsprotese sidder fast ved hjælp af en tryklås, monteret i en af patientens natulige tandrødder. Vi samarbejder med Tandlægecenteret 9000, Ålborg, om indsættelsen af tandimplantaterne, mens tryklåsene laves i samarbejde med tandlæger.

Delprotese eller unitor-protese:
Hvis man kun får enkelte tænder trukket ud, eller mangler enkelte tænder er det vigtigt at de erstattes af en delprotese. En delprotese eller unitor-protese erstatter de manglende tænder, samt sikrer at de naturlige tænder bliver siddende i tandrækken, samt at de tænder man har tilbage ikke bliver overbelastet.

  • Endvidere er protesen vigtig for bevarelse af det kosmetiske indtryk, samt af tyggefunktionen.
  • Hos os bliver du behandlet efter de nyeste metoder og teknologier .
  • Endvidere garanterer vi for at der på vore klinikker altid anvendes de på markedet bedste materialer samt vores unikke protesemateriale: SR Ivocap, der er NON allergisk!